top of page
1902.jpeg
1926.jpeg
1939a.jpeg
1982.jpeg

Geschiedenis

Hoe het begon ….en hoe het verder ging.

 

In 1899 bleek er in Aalsmeer behoefte te zijn aan een muziekvereniging en werd Aalsmeers Fanfarekorps opgericht. In november 1899 vond de eerste repetitie plaats en in augustus 1900 werd reeds het eerste concertje gegeven. Begonnen met 16 leden was dit aantal in die paar maanden al gegroeid naar 23. Het niveau van het orkest steeg en er werden prijzen gewonnen op festivals en concoursen. Maar er ontstonden ook grote meningsverschillen en een aantal leden bedankte.

 

Deze weggelopen leden besloten in 1921 een concurrerend orkest op te richten dat de naam Fanfarecorps Uiterweg kreeg. Door een lid van Aalsmeers Fanfare werd het geluid van Uiterwegs Fanfare vergeleken met een rammelende spijkerbak. Een scheldnaam die al snel een erenaam werd. Er was haat en nijd tussen de twee orkesten en hun aanhangers, al werden er ook regelmatig pogingen tot toenadering gedaan, maar die liepen steeds op niets uit.

In de loop der jaren gingen beide orkesten behoren tot de top van de Nederlandse blaasmuziek. Ze speelden alle twee in de Vaandelafdeling, toen het hoogst haalbare voor amateurorkesten.

Na de opkomst van beide verenigingen kwam er een periode van terugloop van het aantal leden, in 1967 werden de repetities zo slecht bezocht dat er voorzichtig werd gesproken over een fusie. Het was niet meer mogelijk om twee fanfareorkesten in stand te houden.

Dit leidde op 19 februari 1968 tot ontbinding van beide orkesten en nog dezelfde avond vond er een fusievergadering plaats. Er werd gekozen voor een nieuwe, neutrale naam, namelijk Fanfarekorps Flora, een orkest met op dat moment 70 leden en 4 leerlingen. Als dirigent werd Jan Zwagerman gekozen, die al vanaf 1952 dirigent bij de Spijkerbak was. 

Helaas liep het ledental al snel weer terug. Er kwam te weinig jeugd bij.

Na jarenlang in gebouw Irene te hebben gerepeteerd werd dit te kostbaar. Er werd repetitieruimte gevonden in de Jozefschool, totdat de school die ruimte zelf nodig had als klaslokaal. Er moest weer gezocht worden naar repetitieruimte en het oog viel op de voormalige kantine van autobusonderneming Maarse en Kroon die al enige tijd leeg stond. Na enig heen en weer gepraat mochten Flora en Sursum Corda het gebouw in gebruik nemen en kreeg het de naam De Notekraker. Heerlijk, zo’n eigen plek.

Maar ook De Notekraker was niet blijvend. Het stond op de nominatie om gesloopt te worden. Weer moest gezocht worden naar oefenruimte en Flora ging een zwervend bestaan leiden, wat niet ideaal was.

In 1999 werd op grootse wijze het 100-jarig bestaan gevierd, maar daar het ledental steeds verder terugliep, werd daarna toenadering gezocht tot muziekvereniging Divertimento uit Kudelstaart. In 2002 en 2003 werden er gezamenlijke concerten gegeven. De samenwerking beviel zo goed dat in 2004 werd besloten tot een fusie. Beide orkesten waren op deze manier gered, want Flora had wel een dirigent, maar geen oefenruimte en Divertimento had een prachtig eigen clubgebouw maar op dat moment geen dirigent meer. Toen kwam weer het punt van de naamgeving aan de orde. Er werd gekozen voor de naam Muziekvereniging Flora.

Zo was er in Aalsmeer/Kudelstaart weer één fanfareorkest. Dick-Jan Veerbeek heeft van 1994 tot 2023 de directie en de jeugdopleiding verzorgt. Onder zijn leiding zijn mooie resultaten bereikt en de jaarlijkse donateursconcerten mogen zich verheugen in een goede belangstelling. Zeker het concert op 23 maart 2019 ter gelegenheid van het 120-jarig bestaan was een groot succes, mede door de bezielende leiding van Dick-Jan. In 2023 gaan we verder zonder Dick-Jan. Marc Busscher wordt onze nieuwe dirigent. We gaan ons opmaken voor ons 125 jarig bestaan.

bottom of page